Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

דיפלומה רומית

דיפלומה רומית

דיפלומה רומית

ברונזה

גובה 10.7 ס"מ, רוחב 16 ס"מ

נרכש לזכר חיים הרצוג, הנשיא השישי של מדינת ישראל, בידי משפחתו ויד חיים הרצוג; קרן כרמן ולואיס ורשו לרכישות ארכאולוגיות; ודוד וג'נבייב הנדין, ניו-יורק

מס' רישום:

2002.42.18

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

דיפלומה היא העתק אישי של מסמך קיסרי (Constitutio) המעניק זכויות יתר (פריווילגיות) לחייל רומי ששירת באחד מחילות האימפריה בפרובינקיות במשך תקופה של לפחות עשרים וחמש שנה. תעודות אלו ניתנו לחיילים בתום שירותם. המקור המחייב מבחינה משפטית, נחרת על לוח ברונזה במקום פומבי ברומא, בעוד התעודה האישית ניתנה בידי החייל עצמו. הזכות החשובה ביותר שהוענקה לחייל ולצאצאיו אחריו, היתה מעמד אזרח, גמול שהיה התמריץ העיקרי עבור תושבי הפרובינקיות להצטרף לצבא הרומי.

הטקסט של התעודה האישית נחרת על שני לוחות ברונזה, שהודקו יחד בעזרת תיל מפותל שנועד למנוע זיופים. על ידי כתיבת הטקסט על צדם הפנימי של שני הלוחות ועל צדו החיצוני של אחד מהם, וחתימת התעודה בחותמם של שבעה עדים על צדו החיצוני של הלוח הכתוב, היה אפשר לאמת שהטקסט לא זויף ולא שונה.

בתמונה נראה החלק העליון של הלוח הראשון של תעודה כזו, שהוענקה בשנת 90 לספירה לחייל ששירת עשרים וחמש שנה. בתעודה נאמר שהוא הוצב בפרובינקיית יהודה במשך שלטונו של הנציב טיטוס פומפוניוס בסוס. למרות שהשם פומפוניוס בסוס מוכר ממקורות אחרים, רק מתוך תעודה זו אפשר ללמוד שהוא היה נציב ביהודה. התעודה גם מזכירה שני גדודי פרשים ( alae) ושבעה גדודים (cohorts) שחנו ביהודה בשנת 90 לספירה, ושופכת אור על עצמתם ותנועותיהם של החילות הרומיים.

לרוע המזל, שמו של החייל ושם היחידה ששירת בה לא שרדו בחלק הטקסט שהגיע לידינו. וכך, אין לדעת אם חייל זה הוצב ביהודה בשנים הגורליות 66-70, ואם הוא לקח חלק בדיכוי הרומי של המרד היהודי הגדול.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London