Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מערכת של אחד עשר פעמוני ברונזה

מערכת של אחד עשר פעמוני ברונזה

מערכת של אחד עשר פעמוני ברונזה

ברונזה

גובה 37-19 ס"מ

רכישה בנדיבות קרן עלומת-שם לרכישות אמנות אסיה

מס' רישום:

B98.0918

אמנויות/אמנות מזרח אסיה

למוסיקה היה תפקיד מרכזי בפולחנים הסיניים והיא נחשבה אמצעי חשוב לחינוכם של בני אדם. מערכות פעמונים היו כלי בלתי נפרד של מוסיקה טקסית. אחד-עשר הפעמונים ללא-ענבל האלה, יצוקים ברונזה, כנראה נתלו על מוט אופקי, וכדי להשמיע צליל היו מכים בהם באלה שגודלה היה קובע את הצליל שהופק.

פולחנים היו מרכיב מרכזי בחיי האריסטוקרטיה, והאצילים הסינים אף לקחו את כלי הנגינה אתם לקבר, בתקווה להמשיך ולנגן בהם בחיים שלאחר המוות.

על כל פעמון יש רצועה אנכית נטולת עיטורים מלפנים ומאחור, ומשני צדיה שלוש שורות אופקיות של בליטות כדוריות המופרדות ברצועות אופקיות בתבליט דרקונים. על הרצועה הרחבה סביב בסיס הפעמון חרותים שני דרקונים. ידיות הפעמונים מתחברות אל גוף הפעמון בשני ראשי דרקון. על שני פעמונים מופיעה כתובת מטושטשת, והיא מוסיפה להם ערך היסטורי. על יסוד הסימניות הניתנות לפענוח של אחת הכתובות, הפעמונים מתוארכים לימי ממלכת צ'ו.

פענוח חלקי של הכתובת:
'בחודש המלכותי הראשון, ראשית הבשורות הטובות [רבעון ראשון בשנת הירח, גנג'ין (היום העשרים ושבעה במחזור הסיני של שישים יום]
פידוזי מצ'ו...
השתמש במתכת מנבאת טוב עשה לעצמו...
פעמונים הרמוניים...
לשם הקרבת מנחות וכדי...
מתכת...
מלך הצ'ו לראשונה...
מזה עשרת אלפי שנים... זבח; בנים ובנות'

הכתובת ממקמת את הפעמונים בהקשר ההיסטורי שלהם.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London