Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עמוד מתוך פנקס מתווים הויג

עמוד מתוך פנקס מתווים הויג

צרפתי, 1903-1848

עמוד מתוך פנקס מתווים הויג

גרפיט ופחם על נייר משובץ

גובה 17 ס"מ, רוחב 10.5 ס"מ

מתנת סם סלץ, ניו-יורק, באמצעות קרן התרבות אמריקה-ישראל

מס' רישום:

B72.0043

אמנויות/רישומים והדפסים

ברשותו של מוזיאון ישראל מצוי מסמך מאלף מתקופת שהותו של גוגן בארל, 'פנקס הויג', פנקס מתווים שבו 228 עמודים, אחד משישה ששרדו מחייו הסוערים של האמן. בנוסף לשרבוטים, למתווים ולמתווי-הכנה לציורים, הפנקס מכיל גם תיאורים ורשימות המאפשרים לנו לעמוד מקרוב על יצירתו של גוגן, אופיו ואורח חייו.

הרישום בעמוד 51 בפנקס הוא אחד מכמה מתווים שרשם גוגן לציור 'הנשים הזקנות מארל' (המכון לאמנות בשיקגו). באחדים מהמתווים האלה מתוארות נשים, ואילו האחרים מטפלים בפרטי הרקע, במטרה לנתח ולפשט פרטים בעייתיים בעיפרון לפני שהוא מעביר אותם אל הציור.

למעלה בצד שמאל של הדף, גוגן בוחן את היחס בין שתי הדמויות שבקדמת הציור; במחצית התחתונה של הדף הוא מחפש את המרחק המתאים בין שתי הנשים שברקע ובין אחת מהשתיים שבקדמת הציור. הציור המוגמר שונה במקצת מן המתווים ראשוניים, אולם הגישה הקווית ואפילו האווירה הכללית ניכרות כבר במתווה הקטן.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרי-להמן, מאירה, מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, 1986, עברית / אנגלית

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

קמיאן-קשדן, עדינה, סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, ירושלים, 2007

תערוכות:

מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/06/1986 - 30/08/1986

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London