Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תליוני-צלב עשויים ברונזה ומעוטרים בעיגולים

תליוני-צלב עשויים ברונזה ומעוטרים בעיגולים

תליוני-צלב עשויים ברונזה ומעוטרים בעיגולים

ברונזה

גובה 3 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1931-317, 1949-1053, 1949-1105, 1970-1997, 1998-2495, 1999-3863, 1999-3868

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

צורת הצלב היתה מקובלת מאד בתכשיטים-קמיעות שתועלתם היתה כפולה - ליופי ולמגן מפני כל רע. טיפוס התכשיט-קמיע הנפוץ ביותר בארץ בתקופה הביזנטית היה תליון-צלב ברונזה קטן מעוטר במעגלים. צלבים רבים מטיפוס זה נמצאו בקברים, ששם הונחו מן הסתם כחפצים אישיים של הנפטרים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London