Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חרותת כלי המקדש

חרותת כלי המקדש

חרותת כלי המקדש

טיח

גובה 32 ס"מ, רוחב 32 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1982-1055

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

רישום חופשי זה, נחרת על שכבת טיח עבה בקיר אחד מבתי האמידים מימי הורדוס בעיר העליונה. הוא נעשה כנראה בידי כוהן שהתגורר במקום, לא הרחק מהמקדש, והכיר מקרוב את כלי המקדש ובהם המנורה. צורת המנורה על עיטוריה השתמרה כמעט בשלמותה; מימינה נראה שולחן לחם הפנים ומעליו מזבח הקטורת. תיאור אישי ומרגש זה הוא מן הבודדים ששרדו מהימים שהכלים ניצבו עדיין במקדש.
“שלושת הדברים הנפלאים, הכלים אשר יצא שמם לתהילה בקרב כל באי עולם, הלוא הם: המנורה והשולחן ומזבח הקטורת“ (יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים ה: ה, ה)

מפרסומי מוזיאון ישראל:

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London