Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פנים בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם

פנים בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם

פנים בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם

נבנה ב-1544-1539, עוטר במאה ה-18-17
עץ טיק מגולף ומצויר

גובה 550 ס"מ, אורך 880 ס"מ, רוחב 520 ס"מ

מתנת דלה ופרד וורמס, לונדון וירושלים

מס' רישום:

B93.1025

194/012

אמנות ותרבות יהודית

בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם ("צד הגדה") ניצב בקצה השכונה היהודית בעיר קוצ'ין שבהודו מן המאה ה-16, ונבנה ככל הנראה על חורבותיו של בית-כנסת קדום עוד יותר. פנים המבנה מגולף בעץ ותקרתו המרהיבה מעוטרת במוטיבים דומים לאלה הנראים במסגדים ובמקדשים ההינדיים בסביבה.
לפי המסורת המקומית, הקהילה היהודית בקוצ'ין בת כאלפיים שנה. ראשיתה בקראנגאנור (שינקלי) שלחופה הדרום-מזרחי של הודו, משם עברו חברי הקהילה במאה ה-14 לקוצ'ין ולערים הסמוכות לה. בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם נבנה בידי בני הקהילה הוותיקה, הידועים בכינוי מאלאבארים, והיה אחד משמונה בתי-כנסת באזור.
מאפיין ייחודי של בית-הכנסת הוא קיומן של שתי תיבות: האחת שימשה בשבתות ובחגים והיתה ביציע עזרת הנשים והופרדה ממנו בסבכה. האחרת, לתפילות היומיום, ניצבה במרכז האולם. בית-הכנסת פנה לכיוון דרום-מערב, אל ירושלים. מסביב לתיבה התחתונה ולאורך הקירות הונחו ספסלי עץ; הרצפה כוסתה בשטיחים ובמחצלות, והמתפללים התהלכו עליהם יחפים.
בתחילת שנות ה-50 עלו רוב יהודי קוצ'ין לישראל, וארון הקודש של בית-הכנסת קאדאבאמבאגאם הובא למושב נחלים. באותן שנים כבר שימש המבנה בית-מלאכה לייצור חבלים והיה נתון בסכנת הריסה. בשנת 1991 רכש מוזיאון ישראל את פנים בית-הכנסת והוא הובא לירושלים לצורך שחזור ושיקום.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

סלפק, ערפה, (עורכת), יהודי הודו: בני-ישראל, קוצ'ינים, בגדאדים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1995, עברית / אנגלית

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London