Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

L.H.O.O.Q ("חם לה בתחת")

L.H.O.O.Q (

1887 בלנוויל, צרפת - 1968 נויי-סור-סן, צרפת

L.H.O.O.Q ("חם לה בתחת")

חפץ מן-המוכן מתוקן; גרפיט על שעתוק

גובה 30 ס"מ, רוחב 23 ס"מ

אוסף ורה וארטורו שוורץ לאמנות דאדא וסוראליזם במוזיאון ישראל

© ADAGP, פריז, 2007
מס' רישום:

B99.0575

אמנויות/אמנות מודרנית

הגרסה המקורית של '.L.H.O.O.Q' מ-1919 היא שיעתוק צילומי צבעוני וזול של ה"מונה ליזה" מאת לאונרדו דה-וינצ'י (1505 בקירוב), שדושאן צייר עליו שפם וזקנקן. העבודה היתה אחד החפצים הראשונים מן-המוכן ("רדימייד") שיצר האמן, אשר הגדרתו החדשה והמהפכנית את יצירת האמנות, כחפץ ייצור המוני שהופך ל"אמנות" רק מתוקף בחירת האמן, היתה נקודת-מפנה בתפיסת האמנות במאה ה-20. הגדרה זו ביטאה גם את רוחה של תנועת הדאדא שדושאן השתייך אליה ושביקשה לקעקע את העבר. העתק העבודה השמור במוזיאון ישראל הוא אחד מתוך 38 העתקים שעשה האמן במהדורה מוגבלת לספרו של פייר מאסו "מרסל דושאן, שיחות וזיכרונות". העתק מסוים זה שהוא "חפץ-מן המוכן מטופל" (שכן האמן לא רק בחר בו אלא גם שינה אותו) חתום ומוקדש למוציא לאור של הספר וחברו הטוב של דושאן, ארטורו שוורץ.

הגיית שם העבודה בצרפתית ("elle a chaud au cul") פירושו "חם לה בתחת". כך הפך אחד הדיוקנים הנשגבים והטהורים של האישה בתולדות הציור לעבודה בעלת רמיזות מיניות. שינוי נוסף שחולל האמן הוא הפיכת מין הדיוקן מאישה לגבר. בריאיון שנערך עמו ב-1961 הוא אמר על כך: "הדבר המעניין הוא שהשפם וזקן התיש הפכו את המונה ליזה לגבר. לא אישה המחופשת לגבר, אלא גבר אמיתי - זה היה החידוש שלי, שכשנעשה גם אני לא הבנתי אותו לאשורו".

ה"מונה ליזה" המקורית של דה-וינצ'י הפכה בזכות ייחודיותה ובזכות היותה מושא של הערצה לחפץ קדוש חילוני. המוזיאונים, השומרים על חפצים מקודשים כאלה ולפעמים אף מכוננים את קדושתם בעצם הכנסתם בין כותליהם, נתפסים בעיני תאורטיקנים רבים להיכלי קודש מודרניים, לקתדרלות של זמננו. יצירתו של דושאן ביקשה בין היתר גם לבדוק את גבולות הקידוש המוסדי הזה של יצירת האמנות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Manor Friedman, Tamar (ed.), Dreaming with Open Eyes: The Vera and Arturo Schwarz Collection of Dada and Surrealist Art in the Israel Museum, Jerusalem (revised edition 2008), 2000

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

קמיאן-קשדן, עדינה, סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, ירושלים, 2007

יופי וקדושה: מוזיאון ישראל חוגג 40. סדרת תערוכות לרגל חגיגות ה-40 של מוזיאון ישראל, ירושלים, צלמונה, יגאל, 2006

תערוכות:

חולמים גלויי-עיניים: אמנות דאדא וסוראליזם מאוסף ורה, סילוויה וארטורו שוורץ, 2001-2000, מוזיאון ישראל, ירושלים, 21/12/2000 - 09/06/2001
יופי וקדושה: יצירות-מופת מכל הזמנים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 29/03/2005 - 12/11/2005
סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 27/02/2007 - 14/08/2007

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London