Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אקה הומו (הנה האיש)

פסל השרף הלבן, שנראה כאילו גולף בשיש אך למעשה נוצק ישירות מגופו של צעיר לונדוני, מתאר רגע שיא בחייו של ישו שבו הוצג לפני ההמון בירושלים: "וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקוצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס: הנה האיש!" (הבשורה על-פי יוחנן, יט:ה).

ביולי 1999 הוצב הפסל במרומי בסיס עצום בכיכר טרפלגר שבלונדון. להופעתו שם, במרכז הסואן של הבירה הבריטית, היה ממד של התגלות נסית כמעט. לרגע, הפכו העוברים והשבים מבלי דעת לחלק מן ההמון המשתלח בסצנה המיתולוגית בת אלפיים השנים. הדמות המגומדת (לעומת הבסיס), העירומה, המוכה והמושפלת נראתה מנותקת מן הסובב אותה, והניגוד בינה ובין האנדרטאות והפסלים המייצגים את האימפריה הבריטית שמסביב יצר אמירה חברתית ופוליטית, המגינה על העני והחלש והמוקיעה את דיכוי ה"אחר" ואת המוסר הכפול של החברה המודרנית. כדאי לחשוב על החוויה שהפסל הזה מעורר גם בהשוואה לרגש שמבקש להעיר במאמינים ישו המסוגף על הצלב, כפי שהוא מגולם למשל בפסל הצלבני הנוגע ללב המופיע במקום אחר בספר זה.

לעובדה שהפסל מצא את משכן הקבע שלו במוזיאון ישראל, לא הרחק מן המקום שבו התרחש האירוע שהוא מתאר, יש משמעות מיוחדת. כאן הדמות מוצבת בתוך קהל המבקרים, כאחד האדם, ולא מעליהם. מצבה הדו-ערכי – מצד אחד בן תמותה, ומצד אחר בן האלוהים – מזכיר יצירות אמנות עכשוויות רבות, שהן חפצים יומיומיים הנטענים ב"קדושה" מרגע הצגתם במוזיאון.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

יופי וקדושה: מוזיאון ישראל חוגג 40. סדרת תערוכות לרגל חגיגות ה-40 של מוזיאון ישראל, ירושלים, צלמונה, יגאל, 2006

Landau, Suzanne, Contemporary Art in the Israel Museum, Israel Museum, Jerusalem, 2010

כהן-עוזיאלי, טניה, קיצור תולדות האנושות: התערוכה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2015

תערוכות:

דמדומים: על יופי סמוי באמנות עכשווית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 12/04/2005 - 25/10/2005
סודות וקשרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2008 - 22/11/2008
קיצור תולדות האנושות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/05/2015 - 02/01/2016

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London