Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פנים בית-הכנסת מהורב

פנים בית-הכנסת מהורב

פנים בית-הכנסת מהורב

עץ מצויר

גובה 213 ס"מ, אורך 625 ס"מ, רוחב 480 ס"מ

שאילה מתמדת מאת עיריית במברג, גרמניה נבנה מחדש בנדיבות יעקב מיכאל, ניו-יורק, לזכר רעייתו, ארנה זונדהיימר-מיכאל

מס' רישום:

L-B68.0002

194/007

אמנות ותרבות יהודית

בית-כנסת זה ניצב פעם בהורב, עיירת-שוק קטנה ליד במברג שבדרום גרמניה. הוא נבנה בתחילת המאה ה-18 ושימש את הקהילות היהודיות בעיירה ובכפרי הסביבה.
במקור שכן בית-הכנסת בקומה השנייה של בית עץ קטן. ארון הקודש שלו הוצב בגומחה שבקיר המזרחי, הבימה עמדה במרכז החדר והספסלים הוצמדו לקירות. חדרון סמוך לקיר הדרומי שימש עזרת נשים: המתפללות נכנסו אליה דרך דלת עץ והשקיפו אל האולם המרכזי מבעד לחלון שכוסה בסבכה.
קירותיו המקוריים של בית-הכנסת ותקרתו צופו בטיח וכוסו כליל בציורים ובכתובות – רק מעטים מציורי הקיר שרדו. הציורים הם פרי מכחולו של אליעזר זוסמן, אמן יהודי ידוע יליד גליציה, שזה היה תחום התמחותו, והם מתוארכים ל-1735. זוסמן הופקד על עיטורם של עוד ארבעה בתי-כנסת, כולם בבווריה. התקרה המצוירת מבית-הכנסת בהורב היא השריד היחיד ממסורת בתי-הכנסת המצוירים הבנויים עץ מאזור זה.
לאחר 1864 הפך בית-הכנסת למתבן, וב-1908 התגלה במקרה הודות לציורים שבו. ב-1913 הועברו שרידיו למשמרת במוזיאון לאמנות של במברג, ובשנת 1968 העבירה אותו עיריית במברג למוזיאון ישראל.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

Perugia, Gioia (ed.), Treasures of Jewish Art: The Jakob, Erna, and Charles Michael Legacy in the Israel Museum, The Israel Museum, Jerusalem, 2016, אנגלית

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London