Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חרפושיות

חרפושיות

חרפושיות

סטאטיט ממורק, פאיאנס, זכוכית, אבנים חצי יקרות, שנהב וזהב

אורך 1-3 ס"מ

אוסף הרי שטרן, עיזבון קורט שטרן, לונדון

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית

החרפושית, קמע המעוצב בצורת חיפושית הזבל (Scarabaeus Sacer), ומכאן שמו המודרני, היה סמל תחייה חשוב במצרים העתיקה. החיפושית המגלגלת את כדור הזבל שלה נקשרה בעיני המצרים עם אל השמש המגלגל את גלגל השמש הנולד מחדש בשמים מדי יום. יתירה מזאת, התפישה המוטעית שחיפושיות אלה התרבו בכוחות עצמן, הולידה חיבור של החיפושית עם אל הבריאה הראשון. כך הפכו החיפושיות לקמעות פופולריים בהקשרים של קבורה, ואכן אלפים כמותן נמצאו בקברים מצריים או באזורי מגורים מן האלף השני והראשון לפני הספירה.

תחילה חשבו החוקרים שהבסיס השטוח של החרפושיות, שלעתים קרובות עוטר ונכתב עליו, שימש כחותם. על חרפושיות מסוימות נכתבו שמות מלכים, שמות פרטיים ותארים של פקידים, ולמשך תקופה קצרה הן אכן שימשו כחותמות, כפי שמעידות טביעות טין שהתגלו באתרי מנהל מצריים. אולם עתה ברור שהחרפושיות שימשו בראש ובראשונה כקמעות, ושתפקידן כחותמות היה משני ומוגבל לתקופה קצרה בלבד.

החרפושיות יוצרו ממגוון רחב של חומרים, ביניהן חומרים שייחסו להם תכונות מאגיות. החומר השכיח ביותר היה סטאטיט ממורק ופאיאנס אך גם אבנים חצי יקרות כמו אמטיסט, ישפה, קרניאול, לפיס לזולי, אגאט פלספר היו בשימוש, ולעתים רחוקות יותר גם זהב, כסף, ברונזה, זכוכית ושנהב.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London