Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז

צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז

צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז

עץ צבוע

גובה 59 ס"מ

מתנת קרטיס כץ, גרייט נק, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

94.35.32

ארכיאולוגיה/

מודלים מעץ המתארים חיי יום-יום וכן דמויות הנושאות צידה לנפטר, היו נפוצים בקברים מצריים של התקופה. מודלים אלה מספקים לנו תיאור מפורט של בתים, גינות, אסמים, חילות צבא, סירות, בתי מלאכה ובני אדם. טיפוס זה של אישה נושאת מנחה הונח בקברים בני התקופה כדי להבטיח הספקת מזון לנפטר. על פי רוב היו דמויות אלו גדולות מן הדמויות שייצגו את מלאכות היום יום, והן תוארו כשהן נושאות על ראשן סלים ובתוכם מצרכי מזון כמו בשר, לחם, יין או קמח. יד שמאל תומכת בסל, ולעתים קרובות יד ימין אוחזת בברווז חי. דמויות אלה מופיעות לבד או בזוגות, בחדר הפולחן של הקבר או בחדר הקבורה.

הדמות שלפנינו לובשת שמלה לבנה אחוזה ברצועה על כתף שמאל. הפאה השחורה שלראשה גזורה בצדדים באורך האוזניים וארוכה על העורף והיא עטופה ברשת לבנה מאחור. עורה של הדמות צבוע צהוב, כפי שהיה נהוג בייצוגי נשים במצרים העתיקה, ואילו הקמח שבסלה צבוע לבן. ברווז חי, המורכב מכפיסי עץ נפרדים, מוחזק בזנבו. כנפיו של הברווז, שהיו מחוזקות לגופו, לא שרדו.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London