Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מקטרי ברונזה

מקטרי ברונזה

מקטרי ברונזה

ברונזה

קוטר 6 - 10 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

9645.I, 4446.I, 862.M, 40-1235, 52-111, 56-2, 78-1294, 97-4048

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

מספרות עולי-הרגל, כמו גם מן הממצא הרב בחפירות, ניתן ללמוד על המקום החשוב שתפסה הקטורת בטקסים בנצרות הקדומה. המקטרים היו תלויים בשרשראות במקומות שונים באולם הכנסייה ובעת הטקסים היו מטלטלים אותם וכך לובתה האש בפחמים שבתוכם וריח הקטורת נפוץ בחלל. מרבית המקטרים עשויים ברונזה יצוקה. על שפת הקערית מחוברים שלושה זיזים עם לולאות או חורים לשם הרכבת השרשראות לתלייה, אולם הם נועדו גם להצבה שכן לרובם יש בסיסים או רגליים. למקטרים בעלי הבסיסים הגבוהים והרחבים, שבוודאי לא נועדו לטלטול, יש מכסה מחורר. "לאחר שנאמרו שלושה מזמורי התהלים הללו ונערכו שלוש התפילות, והנה מיד מכניסים קטורת אל תוך מערת האנסטסיס, עד כי כל הבסיליקה של האנסטסיס נמלאת ניחוח." מתוך תיאורה של אגריה, עולת-רגל מן המאה ה4-, את טקס יום ראשון בכנסיית הקבר בירושלים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London