Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חותם לחם ועליו צלב

חותם לחם ועליו צלב

חותם לחם ועליו צלב

חרס

קוטר 17 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1999-3955

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

מאז ומעולם היתה ללחם משמעות סמלית. הגישו אותו מנחה לאל, לאורחים חשובים וכאות לברית שלום. מנהג החתמת הבצק לפני האפייה בחותמות מיוחדים, שהיה מקובל עוד לפני היות הנצרות, הפך לנוהג קבוע בלחם הקודש לטקס האווכריסטיה. כיום משמשים בטקס "רקיקים" דקים וסביר להניח שגם בכנסיות הביזנטיות השתמשו בלחם שלא תפח.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London