Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מגילת ישעיהו (1QIsa)

מגילת ישעיהו (1QIsa)

מגילת ישעיהו (1QIsa)

קלף

גובה 22–25 ס"מ, אורך 734 ס"מ

ממשלת ישראל
מס' רישום:

HU 95.57/27

ארכיאולוגיה/היכל הספר

מגילת ישעיהו א היא אחת משבע המגילות שנמצאו במערות קומראן ב-1947 באקראי על-ידי בדווים. גילוי המגילות נתפס בעיני בני הדור כמעט כנס בשל סמיכותו למועד הקמת המדינה. בשנים 1949 עד 1956 נמצאו במקום עוד כאלף מגילות. גילוין היה הגילוי הארכאולוגי החשוב ביותר במאה ה-20, והוא חולל מהפכה של ממש בחקר מדעי היהדות ובתולדות ראשית הנצרות.

מגילת ישעיהו היא הגדולה והשמורה ביותר מבין 200 המגילות של ספרי המקרא שנמצאו, והיא כוללת את ספר התנ"ך היחיד שנשמר בשלמותו. זוהי אחת המגילות העתיקות ממגילות מדבר יהודה – שנת 100 לפני הספירה בקירוב – והיא קודמת באלף שנים לנוסחי המקרא מימי-הביניים, כדוגמת כתר ארם-צובא. כתב המגילה, הקרוב מאוד לכתבי-היד הימי-בינימיים הן מצד הנוסח הן מצד הכתיב, ברור וקריא לקורא העברי בן ימינו. ס"ו פרקי הספר כתובים ב-54 עמודים בלי ציון החלוקה הקיימת במחקר בין ישעיהו הראשון לישעיהו השני. בין המגילות נמצאו כ-21 עותקים של ספר ישעיהו, וגם בין הפשרים (פרשנות הכת את כתבי הקודש) זכה הספר לעותקים רבים (6 במספר). כמו כן הוא מצוטט רבות במגילות מסוגים שונים. כל העובדות האלה מלמדות שהספר היה חביב על אנשי הכת, שכן תכניו הלמו את אופיה המשיחי של הכת.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרלמן, משה, מגילות ים המלח בהיכל הספר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1988, עברית / אנגלית

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005