Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנחות פרדה - טבעת–חותם, סיכה ועגילים

מנחות פרדה - טבעת–חותם, סיכה ועגילים

מנחות פרדה - טבעת–חותם, סיכה ועגילים

זהב, אבן אוניקס כחולה–שחורה, גרנט ופנינה

רשות העתיקות
IAA:

1973-940, 1973-941, 1973-944

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

חפצים מרהיבים אלו - טבעת ועליה מגולף פיל עוטה שריון קרב, עגיל וסיכה שעליה דמות האלה אתנה החמושה בקסדה ומגן - נמצאו מונחים על ארון קבורה עשוי עופרת. על–פי האיקונוגרפיה ואיכות הביצוע הגבוהה של החפצים יש להניח שהם היו שייכים ללגיונר רומי ששירת ונפטר בירושלים, ולאשתו. מקצת התכשיטים נתלשו כנראה בכוח מגופן או מבגדיהן של המתאבלות כחלק מטקס הקבורה והונחו באהבה על ארון הנפטר.