Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תכשיטי זהב

תכשיטי זהב

תכשיטי זהב

זהב

מתנת ג'ינט ויונתן רוזן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

92.17.170–258

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

תכשיטי הזהב באוסף עשיר זה יוצרו בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת, מזהב שמקורו במכרות שבמדבר המזרחי של מצרים או מנוביה. הבדלי הצבע נובעים מהוספת מרכיבים אחרים, כמו כסף, כי בעת העתיקה, השימוש בזהב טהור נעשה רק לעתים נדירות. הזהב הוא מתכת רכה הנמסה בחום גבוה יחסית, עובדה המאפשרת לאומנים לחמם את הזהב לנקודה שבה הם יכולים לעצב את הצורה או להוסיף דגם בלי לגרום נזק לחפץ. כדי לעבד מתכת רכה זו, די בכלים פשוטים יחסית כמו פטישי עץ, אזמלי ברונזה ומכשירים עדינים יותר, עשויים עצם או שנהב, לעיבוד לוחיות זהב ופתילי זהב.

שתי שיטות עיקריות ידועות במלאכת הכנת התכשיט: שיטות היציקה ושיטת הכנה מלוחית ופתיל זהב. את לוחית הזהב ייצרו על ידי הקשה בפטיש עד דק, וקיימות שיטות שונות לעיטור: עיטור על ידי הקשה על-גבי דפוס; עיטור בריקוע – repoussé; עיטור גרגרים – granulation; עיטור דמוי תחרה – filigree; וכן עיטור בשיבוץ – cloisonné.

למרות שתכשיטים מן התקופה הכנענית המאוחרת היו נתונים להשפעות שונות, בעיקר ממצרים, סגנונם של תכשיטים אלה הוא כנעני מובהק.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Laurence King Publishing, 1995

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London