Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מקטר ושני שרביטים

מקטר ושני שרביטים

מקטר ושני שרביטים

ברונזה

רשות העתיקות
IAA:

1989-648, 1989-649, 1989-650

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

תל נאמי, הנמצא כ- 10 ק"מ דרומית לחיפה, היה מיושב מאז המאה ה-14 לפני הספירה. בתקופה זו פרח המסחר בין ארץ-ישראל והארצות שמסביבה. והנמל שבתל נאמי מילא תפקיד חשוב בסחר הימי. בראש התל נחשף מקדש וסמוך אליו בית קברות גדול. מגוון החפצים שנתגלו בקברים עשיר ומפואר ומעיד על אופיו הבינלאומי של האתר.

שני השרביטים עשויים ברונזה ואחד מהם מעוטר בקצהו העליון ברימון ואילו השני מעוטר בהלקט של פרג, כמו גם כן הקטורת.

החפצים נחשפו בקבר יחד עם שלד גבר. פרי הרימון הגדוש גרעינים סימל בתקופות קדומות שפע ופוריות. השרביט וכן הקטורת הם חפצים בעלי אופי פולחני מובהק והם מעידים אולי שהנקבר היה כוהן. שרביטי הברונזה הם יחידים במינם, כמותם לא נמצאו עוד בארץ ישראל או מחוצה לה. השרביטים נמצאו מונחים לאורך עצמות הגפיים התחתונות של המת, וסביר להניח שהונחו בידיו.

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London