Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

איל

איל

איל

אבן

גובה 9.3 ס"מ, רוחב 17.5 ס"מ, עומק 3.9 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1939-722

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

צלמית איל זו, המגולפת באבן רבועה ושטוחה, היא שילוב ייחודי של הבעה ראליסטית ועיצוב מופשט. האבן מעוצבת באלגנטיות וקימוריה הרכים מרמזים על צורת גוף החיה, בלי לתאר אותו לפרטיו במפורש. הראש לבדו מעוצב בבירור, וגם הוא בקווים רכים, ושני חתכים מציינים את זנבה השעיר של החיה. בניגוד בולט לייצוג המופשט, הקרניים המעוגלות מופיעות בבירור ובתבליט גבוה. הקרניים המודגשות מצביעות על התפקיד המשמעותי שהיה לחיה זו בחיי היומיום ובחיי הדת של התקופה.
הצלמית נמצאה במקרה בשנת 1895 בידי איכרים שחרשו את אדמתם בסמוך לכפר אזור. התיארוך נעשה על בסיס ממצאים מקבילים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London