Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מסכה

מסכה

מסכה

אבן גיר, צבע ואספלט

גובה 26.5 ס"מ, רוחב 15.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1984-407

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

מסכה מגולפת זו של פני אדם היא אחת מתוך קבוצה קטנה ונדירה של מסכות פרהיסטוריות מן התקופה הנאוליתית שנמצאו במדבר יהודה ובשוליו, ושנחשבות למסכות הקדומות ביותר שהתגלו עד כה.

בעיצובן מחקות מסכות אבן יחידות במינן אלה את צורת הגולגולת: האף הקטן מייצג את עצם האף הקטנה; חורי העיניים העגולים דומים לארובות העיניים; הפה הפתוח חסר-השפתיים וסימני השיניים מחקים בבירור את הגולגולת האנושית. העדר הפתח באף ומשקלן הכבד של המסכות מעידים אולי שהן לא נועדו לחבישה. ייתכן שהחורים שבצדיהן שימשו לתלייתן על הקיר, על עמוד מקודש, או על פסל, וייתכן שחיברו אליהם חומרים אחרים, אשר ייצגו שיער או כיסוי ראש מהודר.

מן הדמיון בין מסכות האבן ובין הגולגלות המכוירות והמקושטות שנמצאו באתרים בני אותה תקופה, אנו משערים שמסכות אלה יצגו את רוחות המתים ושימשו בטקסים דתיים וחברתיים כגון "פולחן האבות", וכן בפולחנים מאגיים של ריפוי וכשפים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

יופי וקדושה: מוזיאון ישראל חוגג 40. סדרת תערוכות לרגל חגיגות ה-40 של מוזיאון ישראל, ירושלים, צלמונה, יגאל, 2006

תערוכות:

יופי וקדושה: יצירות-מופת מכל הזמנים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 29/03/2005 - 12/11/2005
פנים אחרות: מסכות מתרבויות רחוקות ועד אמנות עכשווית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 08/04/2009 - 30/11/2009
פנים אל פנים המסכות העתיקות בעולם, מוזיאון ישראל, ירושלים, 11/03/2014 - 11/09/2014

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London