Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

דמות בעל חיים על ידית מגל

דמות בעל חיים על ידית מגל

דמות בעל חיים על ידית מגל

עצם

גובה 10.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

I-1727

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

חפץ זה, שגולף ביד אמן, נמצא בשנת 1928 במערת הנחל שעל הצלע המערבית של הר הכרמל, במהלך מחקר ארכאולוגי שנערך בעקבות חציבה לבניית נמל חיפה. חפירות שנערכו בעקבותיו, גילו קבוצת קברים נטופיים ממש מתחת למקום הימצאה של הצלמית. במקור היא תוארה כ'צבי צעיר', אך זיהוי זה אינו חד-משמעי. הצלמית שלמה, מגולפת מעצם ארוכה שנחרצה לאורכה. החלק העליון שימש לגילוף הראש בתלת-ממד תוך ניצול הבליטות הטבעיות של פרק העצם, ואילו בחלק התחתון השתמשו כדי לתאר את הגוף והרגלים. המיומנות הגבוהה שבה מתוארים פרטים כמו הפה, פני החיה, העיניים והקרניים - שאחת מהן שבורה - הופכת את החפץ לאחת הדוגמאות היפות ביותר של אמנות פרהיסטורית. לפני כ-12,000 שנה , בראשית התקופה הנטופית, בתחום המסדרון הלבנטיני - האזור שבין אמצע נהר הפרת, עבור בעמק דמשק ועד לתחתית עמק הירדן - החל המעבר מכלכלת ציידים-לקטים לכלכלת חקלאות, ואז גם החל גידול דגנים וקטניות. הכלים החקלאיים המוקדמים מתקופה זו הם כלי טחינה וכתישה ומגלים. סביר להניח שחפץ זה היה פעם בקצה הידית של מגל.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

תערוכות:

בראשית: הסיפור האמיתי, הולדת המיתולוגיה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 13/07/2005 - 22/04/2006

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London