Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית מברכת רם

צלמית מברכת רם

צלמית מברכת רם

סקוריה (אבן געשית)

אורך 3.5 ס"מ, רוחב 2.5 ס"מ, גובה 2.1 ס"מ

IAA:

1993-492

ארכאולוגיה/פרהסטוריה

פריטים נדירים שנמצאו באחרונה באתרים פרהיסטוריים בישראל מבשרים על שינוי מהפכני של התפיסה הרווחת בדבר מקורות האמנות. לפי ממצאים אלה, לידת האמנות קדמה במאות אלפי שנים למה שנהגו החוקרים לחשוב, ויוצריה היו בניו של מין אנושי נכחד, שקדם לאדם המודרני, להומו ספיינס-ספיינס, שהוא השלב האחרון בהתפתחות האנושית.

הממצא המרתק ביותר הוא צלמית אישה בת 233,000 שנה מברכת רם שברמת הגולן. אורכה של הצלמית העשויה חומר געשי הוא 3.5 ס"מ, רוחבה 2.5 ס"מ ועוביה 2.1 ס"מ. מבדיקה מיקרוסקופית עולה שהיא עוצבה ביד אדם, ולפיכך זוהי יצירת האמנות הקדומה ביותר שנמצאה עד כה. החריצים שעליה נחרתו בכלי צור שבאמצעותו עוצבו גם הראש, הזרועות והחזה השופע. ממצא זה הוא אפוא היצירה הקדומה ביותר שיצרו אמנים מקומיים, כנראה האמנים הראשונים בעולם.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London