Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תהילים, איוב ומשלי (ספרי אמ"ת)

תהילים, איוב ומשלי (ספרי אמ

תהילים, איוב ומשלי (ספרי אמ"ת)

כתב יד בדיו חומה כהה, טמפרה ועלה זהב על קלף; כתב איטלקי בינוני

מתנת מוריס ריימס ורעייתו, פריז

מס' רישום:

B67.0276

180/055

אמנות ותרבות יהודית

קודקס זעיר זה הוא אחד מ-25 כתבי-יד שמקצתם חתומים בידי הסופר הנודע יצחק בן עובדיה ואחרים מיוחסים לו. כל אחד משלושת ספרי האמ"ת נפתח באיור המשתרע על פני עמוד שלם: דוד וגליָת; איוב ושלושת רעיו; ומשפט שלמה. סמל האצולה של לורנצו המפואר – בן למשפחת מדיצ'י, משליטי פירנצה ופטרון ידוע של האמנויות בתקופת הרנסנס – מופיע בעמוד הראשון בתהילים ומלמד שגם הומניסטים נוצרים, שגילו עניין רב בשפה ובמקורות היהודיים, נהגו להזמין כתבי-יד עבריים.