Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כיסא אליהו

כיסא אליהו

כיסא אליהו

עץ אגוז, עור, שטיח צמר, רקמה על משי וקטיפה, שנהב, צדף, כסף, פיליגרן, אמייל ופליז רקוע

גובה 190 ס"מ, רוחב 91 ס"מ, אורך 91 ס"מ

מס' רישום:

B82.0363

אמנות ותרבות יהודית

כיסא אליהו הוא הכיסא שהסנדק יושב עליו בטקס ברית-המילה ובידיו הרך הנולד. לפי המסורת, אליהו הנביא נוכח בכל טקס ברית-מילה ומגן על הנימול. כיסא אליהו המוצג כאן הוא אחד החפצים החשובים והיוקרתיים ביותר שעוצבו ב"בצלאל, בית-מדרש לאמנות ולמלאכות אמנות" אשר נוסד ב-1906 בירושלים. ייצורו נמשך כמה שנים, והשותפים לו היו נציגי כל בתי-המלאכה של "בצלאל", כל אחד והטכניקה שהוא התמחה בה.

הרעיון שעמד ביסוד "בצלאל" היה ליצור סביבת חיים שיהיה בכוחה להשפיע על הנמצאים בה ולהפיח בהם רוח לאומית באמצעות סמלים ציוניים ומוטיבים מן התנ"ך ומארץ-ישראל. סמלים ומוטיבים אלה מופיעים גם על הכיסא ומייצגים את תפיסת הזהות הציונית המוקדמת אשר ביקשה לקשור את עתיד האומה העברית עם העבר המדומיין שלה מימי המקרא. זוהי תפיסה המזדהה עם העומק ההיסטורי של היהדות כמסורת דתית ולאומית כאחד.

הכיסא מעוטר בסצנות מקראיות הקשורות לטקס המילה כגון עקדת יצחק ועלייתו של אליהו הנביא השמימה, בסמלי 12 השבטים ושמותיהם ובדמויות הכרובים – מערכת שלמה שהקשרה הוא מקדשי ומלכותי. אך טבעי הוא אפוא, שטקס המילה המסמל את הברית בין היהודי לאלוהיו ייערך על כסא-מזבח המעוצב כסמל חי להתחדשות הלאומית היהודית.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

שילה-כהן, נורית (עורכת), בצלאל של שץ, 1929-1906, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1983

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

תערוכות:

תצוגת קבע 2010 - אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 10/05/2015