Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רימונים לתורה של קהילת האשכנזים באמסטרדם

רימונים לתורה של קהילת האשכנזים באמסטרדם

רימונים לתורה של קהילת האשכנזים באמסטרדם

כסף רקוע, מוחתם ומוזהב חלקית ועבודת פיליגרן

גושפנקה: ק א א [קהל אשכנזים אמסטרדם]

גובה 36 ס"מ, קוטר 12.7 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B86.0159(a-b)

147/326(a-b)

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית