Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חגורת סבלונות

חגורת סבלונות

חגורת סבלונות

סוף המאה ה-17, אבזם: לפני 1760
כסף יצוק, חקוק ומקודח

אורך 95 ס"מ, רוחב 5.8 ס"מ

אוסף פויכטונגר, נרכש ונתרם בידי ברוך ורות רפפורט, ז'נווה

מס' רישום:

HF 0079

101/024

אמנות ותרבות יהודית

בספרות חז"ל מתייחס המונח 'סבלונות' למתנות שנותן החתן לכלתו-לעתיד. בקרב יהודי גרמניה נפוצו החל במאה ה-16 חגורות-סבלונות: החתן שלח לכלתו חגורה בעלת אבזם זהב, ואילו היא שלחה לו חגורה שבקצהּ אבזם כסף. בני הזוג חגרו אותן מתחת לחופה, ולעתים אף חיברו ביניהן באמצעות חגורה שלישית או בשרשרת. את חגורות הסבלונות עיטרו סמלי אהבה אוניוורסליים כגון שתי ידיים משולבות האוחזות בלב, או דיוקנותיהם של גבר ואישה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

שחר, ישעיהו, אוסף פויכטונגר: מסורת ואמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1981