Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

בוקר באור השמש, אראניי

בוקר באור השמש, אראניי

צרפתי, 1830-1903

בוקר באור השמש, אראניי

צבעי-שמן על בד

גובה 66 ס"מ, רוחב 81.7 ס"מ

עיזבון גב' נוויל בלונד, לונדון, לידידים הבריטים של המוזיאונים לאמנות בישראל

נחלת הכלל
מס' רישום:

B87.0110

505/295

אמנויות/אמנות מודרנית

בעשרים שנות חייו באראניי שהה פיסארו גם בכמה ערים ויצר בהן סדרות רבות העוסקות בנושאים עירוניים. אף-על-פי-כן, בסיסו נשאר בכפר. כאן צייר כמאתיים תמונות של סביבתו הכפרית הקרובה. מטרתו של פיסארו, הן בעבודות שצייר בכפר הן באלו שצייר בערים, לא השתנתה: ללכוד על הבד את האפקטים החולפים של הטבע המשתנה ללא הרף. חרף הקושי הטבוע בניסיון לקבע את מה שמעצם טיבו נתון לשינויים, התמודד פיסארו עם אתגר זה בנחישות. לשם כך גייס את הטכניקה המעולה שלו, פרי הניסיון והשכלול של חיים שלמים, וחזר שוב ושוב לשדות אראניי לתעדם בעונות השנה השונות, בשעות היום השונות ובכל חילופי מזג האוויר.

לאחר שבילה את חודשי החורף של שנת 1899 בציור בפריז, חזר פיסארו לאראניי לתקופת הקיץ. כמעט מיד עם שובו החל לתור אחר מקום הולם להציב בו את כן הציור שלו. ביוני סיפר במכתב לבנו לוסיין כי נסע לארג, אלא שמצא שהמקום איננו מתאים: "הוא פנורמי מדי, ואני מחפש מקומות חבויים ופינות..." אולם, עד ה-28 ביולי כבר יכול היה לכתוב לבנו על סדרת ציורים שעבד עליה: "אתה שואל אם קיבלתי החלטה בקשר לעונה הזו. כן, בהחלט: אני לא זז מפה. נרתמתי לעבודה מאז יוני. התחלתי כמה מוטיבים בשדה, חלקם עם דמויות. נראה לי שיש לי סיבה לברך את עצמי עליהם. אני חושב שהם יהיו מעניינים." הציור "בוקר באור השמש, אראניי" שייך לקבוצה זאת בת כעשר עבודות שעליהן מדבר פיסארו במכתבו.

כל הציורים בסדרה קצרה זו כוללים דמויות המשולבות בנופים. נוכחותן אינה בולטת; הן נראות כאילו נארגו אל סביבתן והפכו חלק ממנה. אלו הם איכרים, לרוב נשים, המוצגים שקועים בעצמם בעת עבודתם או במנוחתם, כלומר במצבים המוציאים מכלל אפשרות פרשנויות סיפוריות. שלא כמו האיכרים של מייה, שאליהם הושוו לעתים קרובות האיכרים של פיסארו, אין באנשי עמל אלה שום דבר הרואי. פיסארו אינו מציג אותם בשדות פתוחים בנופים רחבי ידיים, אלא באחו ובמערי יער אינטימיים. הוא ניסה לתארם כפי שראה אותם – נמנע מכל מסר, הערה או יומרה. עולמם הפרטי היה לנושא העיקרי שלו בעשור האחרון לחייו, אבל הוא מוצג בלא אידאליזציה או רגשנות.

הדמות ב"בוקר באור השמש, אראניי" יושבת על תלולית, נתמכת בגבה אל גזע עץ שברירי. צללי האור המסתנן מבינות לעלי עץ סמוך משחקים על פניה וגופה וכך קושרים אותה אל העלווה. מאחור, שדות מתרחקים ברצועות אופקיות ושורת העצים האחרונה סוגרת עליהם בקו הרקיע. האישה נחה מעמלה, אולם מסביבה, בשדות המלבלבים בצבעי ירוק-זהב ומנוקדים בכתמי סגול וכתום שרוף, שוררת אווירה של פוריות. הדבר מודגש עוד יותר על-ידי השימוש בטכניקה רבגונית – המוני נגיעות זעירות המפיחות חיים בפני השטח. הווירטואוזיות הטכנית של האמן בן השישים ותשע מוצאת את ביטויה כאן במשיכות המכחול המהירות, הססגוניות ומלאות החדווה, שנמשחו על הבד ביד אמן.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

אימפרסיוניסטים ופוסט-אימפרסיוניסטים: ציור ופיסול מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2006, עברית / אנגלית

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London