Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עיקול הנהר

עיקול הנהר

צרפתי, 1839-1906

עיקול הנהר

צבעי-שמן על בד

גובה 32.5 ס''מ, רוחב 44 ס''מ

אוסף סם שפיגל, צווה לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B97.0491

אמנויות/אמנות מודרנית

פול סזאן היה למעשה אוטודידקט בציור, ומשום כך, בניגוד לאמנים שהתחנכו במסורת האקדמית, יצירתו המוקדמת אינה מעידה על דרך התפתחותו האמנותית בעתיד. בהיותו אינדיבידואליסט מושבע, החרד פן יקלוט השפעות כלשהן מאחרים, התמיד בעקשנות להתבונן וללמוד בכוחות עצמו בלבד. בשנים 1864–1870 הרבה לנסוע בין פריז ואקס-אן-פרובאנס עיר הולדתו. הוא נרשם בפריז לאקדמי סוויס כדי שיוכל לרשום לפי מודל חי, וגם הקדיש שעות ארוכות להתבוננות בציורים שבלובר. רוחו חסרת המנוח וחיפושו המתמיד אחר סגנון אישי באים לא פעם לידי ביטוי בציוריו מן התקופה ההיא. אף שהיה בן זמנם של האמנים שבמהרה התפרסמו בכינוי "אימפרסיוניסטים", ונפגש עמם באקדמי סוויס ובקפה "גרבואה", בחר לעצמו דרך שונה מאוד משלהם והלך בה בעקביות.

"עיקול הנהר" יש בו כמה מאפיינים מתקופה מוקדמת זו של חיפושים וניסיונות. מבחינת נושאה, היצירה משקפת את עקרון הציור הראליסטי, שכל קטע של הנוף, אקראי ככל שיהיה, ראוי לציור. יתרה מזאת, צבעוניותה הכהה מזכירה את תמונות היער של קורבה, הנציג הבולט ביותר של תנועת הראליזם. אבל פרשנותו של סזאן את המוטיב הזה מקרבת אותו אל הזרם הרומנטי, שכן יותר מכול הוא מבטא את מזגו של האמן, את הלך רוחו ואת מצבו הרגשי בעת הציור. איכות זו מתבטאת במשיכות המכחול העצבניות, בעיקר בעץ שמימין המצויר בתנועות מהירות, קדחתניות.

סולם הצבעים הירוק-שחור-כחול-ולבן של הציור אופייני לנופים המוקדמים של סזאן. כדי ליצור עימות דרמטי, הוא מנגיד את הגוונים הבהירים של השמים עם הקו האלכסוני החד של המדרון הכהה ועם עלוות העצים. במרכז התמונה שולט כתם אדום-כתום והוא משתקף גם במים. הבד כולו צבוע בשכבת צבע עבה, ומשיכות המכחול, המתפרצות לכיוונים שונים, לא פעם חופפות זו את זו. תנועות אלו משוות לאדמה תחושה של נזילות, אלא שסמיכות הצבע ממתנת אותה במידת-מה.

הממדים הקטנים והנחת הצבע הספונטנית בשתי התמונות מצביעים על כך שהן צוירו בטבע. אלו היו השנים שהחלו להתגבש רעיונותיו של סזאן בדבר חשיבות הציור בחוץ. "אתה הרי יודע," כתב במכתב לחברו מילדות, הסופר והמבקר אמיל זולה, "כל התמונות שצוירו בפנים, בסטודיו, לעולם לא יוכלו להיות טובות כמו מה שצויר בחוץ..."

מפרסומי מוזיאון ישראל:

רחום, סטפני, אוסף סם שפיגל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1993, עברית / אנגלית

אימפרסיוניסטים ופוסט-אימפרסיוניסטים: ציור ופיסול מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2006, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף סם שפיגל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 22/06/1993 - 29/08/1993

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London