Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צורה סגלגלה מעוותת בתוך מלבן

צורה סגלגלה מעוותת בתוך מלבן

אמריקני, נולד ב-1937

צורה סגלגלה מעוותת בתוך מלבן

אקריליק על בד

גובה 183 ס"מ, רוחב 274.5 ס"מ

מתנת הנלורה ורודולף ב' שולהוף, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב, לזכר בנם רונלד

© Robert Mangold / Artists Rights Society (ARS), New York
מס' רישום:

B83.0180

אמנויות/אמנות מודרנית

רעיונותיו האסתטיים של רוברט מנגולד עולים בקנה אחד עם אלה של אמנים מינימליסטים אחרים וציוריו משקפים לדבריו "תשוקה מתמדת לגרום ליצירה להיות אחדות [...] אני רוצה לגרום לקו ההיקף, לשטח, לצבע וכו' להיות שווים [...] אל לאזור אחד של היצירה להיות חשוב יותר ממשנהו – אפילו לא לרעיון". עבודת האמנות היא לתפיסתו של מנגולד ישות עצמאית. יצירתו, שהופשטה מכל אשליה, חשופה ישירות לעיני הצופה השרוי במרחב ובזמן הממשיים של יצירת האמנות.

הגאומטרייה היא למנגולד כלי, שפה נתונה, אולם לא נושא. באמצעות השימוש ביסודותיה עלה בידו ליצור צורות שבין החלק לבין השלם, המאופיינות בנייטרליות, באנונימיות ובהתייחסות-עצמית. "צורה סגלגלה מעוותת בתוך מלבן" נראית במבט ראשון דוגמה מושלמת לצורות מסוגה. רק בבחינה מדוקדקת רואים בבירור שהיא אינה סימטרית וכי היא עקומה, "מעוותת", כפי שמעידה כותרת היצירה. מנגולד מחזק עוד יותר את המשחק בין תחושת המושלמות הנמדדת וזו הנתפסת בכך שהוא זונח את הגאומטרייה הטהורה ומצייר ביד את צורת הביצה. קשה לקבוע אם את האשם לסטייה מהצורה האידאלית יש לתלות בתבנית או בצייר, או שמא הפגם הוא תפיסתי, מושגי, או טכני.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London