Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מתווה לדיוקן לוסיין פרויד

מתווה לדיוקן לוסיין פרויד

בריטי, 1992-1909

מתווה לדיוקן לוסיין פרויד

צבעי-שמן על בד

גובה 198 ס"מ, רוחב 147.8 ס"מ

מתנת גלריה מרלבורו, לונדון

© עיזבון האמן
מס' רישום:

B65.11.0403

אמנויות/אמנות מודרנית

העיוותים המקבריים של גוף האדם בציוריו של פרנסיס בייקון נראים כאילו נלקחו מסיוטי לילה; הם השתקפויות של אלימות ושל חורבן, שבהם ראה אפיונים מובהקים למצב האנושי. אפשר אמנם למצוא ביצירותיו של בייקון קשר לסוראליזם ולאקספרסיוניזם, אך הוא ראה עצמו ראליסט. בייקון דבק בציורי דיוקן משום שהאמין כי "צריך לשאוף לאיכות החיים. בציור דיוקנו של אדם הקושי הוא למצוא את הטכניקה שיכולה להעביר את כל פעימותיו [...] האדם היושב מולך הוא בשר-ודם ועליך ללכוד את הכוח הנובע ממנו".

הדיוקן המוקדם ביותר של בייקון שקיבל שֵם צויר ב-1951 והיה של חברו, האמן לוסיין פרויד. בעשורים שלאחר מכן הוא צייר פעמים רבות את פרויד בטריפטיך עם חברים קרובים, או לבד, כפי שהוא מוצג בדיוקן זה הממוקם בחלל קודר ומסוגף. הדמות יושבת באי-נוחות על קצהו של ספסל קשה, על רקע פסי צבע מופשטים ושטוחים, ואת החלל מאירה נורה חשופה, היוצרת אווירה מאיימת של בידוד ומדגישה את המריחה של הפנים ושל הידיים דמויות הגדמים, שהיו לסימן ההיכר שלו. התוצאה מזכירה חדר חקירות, והיושב הופך לנחקר מעוות ומחוק למחצה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

Digital presentation of this object was made possible by:
גב' ג'ואן לסינג, ניו-יורק וירושלים