Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

היהודי המתפלל

היהודי המתפלל

יליד רוסיה, פעל ברוסיה, בצרפת ובארצות-הברית, 1887-1985

היהודי המתפלל

צבעי-שמן על בד

גובה 40 ס"מ, רוחב 31 ס"מ

מן המוזיאון היהודי, ברלין, באמצעות ירס"ו (ארגון להשבת נכסי היהודים)

© ADAGP, Paris
מס' רישום:

B55.04.1468

אמנויות/אמנות מודרנית

ב-1910 הגיע מרק שאגאל לפריז מרוסיה מולדתו והחל להתוודע אל סגנונות הציור האוונגרדיים. בפריז הוא ספג את הצבעוניות הפוביסטית העזה ואלמנטים מן הקוביזם, התאים אותם למוטיבים יהודיים ורוסיים עממיים שפיתח ברוסיה ושילב ביניהם בחדשנות. כשנתיים אחרי בואו לפריז החל שאגאל לעבוד על סדרת יצירות המוקדשת לחיי הדת היהודית; הוא ראה בסדרה הצהרה ואף הדגמה למה שהוא החשיב אמנות יהודית מודרנית. באוטוביוגרפיה שלו "חיי" (1921–1922) הסביר שאגאל שקבצנים זקנים או חסידים נודדים שימשו מודלים לדמויות בציוריו אלה. הדמות המתפללת מוצגת בצדודית ומצוירת בסגנון מעין קוביסטי. שאגאל משתמש בניגודים חדים כדי ליצור את הטון הרגשי המועבר למתבונן. אל מול צורות מעוגלות וחלקות בראש, בלחי, בגב ובשרוול, עומדות הצורות המחודדות הנראות במכנסיים, בחולצה, באף ובתפילין. מאחורי הדמות ומעליה יש שני מגני דוד – אחד על ה'מעיל' לתורה, הנראה חלקית בלבד, והאחר מרחף באוויר, כאילו לוחץ על הדמות – והם יוצרים תחושה של בידוד. חשכת החדר, המואר רק באמצעות צוהר הנרמז בחלקו העליון של הציור, מוסיפה לתחושה של בידוד ושל סגירות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

שטיינברג, שולמית, פיקדון: יצירות אמנות שנגזלו בזמן השואה והופקדו למשמרת במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, עברית / אנגלית

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

תערוכות:

פיקדון: יצירות אמנות שנגזלו בזמן השואה והופקדו למשמרת במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 18/02/2008 - 23/08/2008

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London