Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מצבת קבר עם כתובת יוונית וצלב על מדרגות

מצבת קבר עם כתובת יוונית וצלב על מדרגות

מצבת קבר עם כתובת יוונית וצלב על מדרגות

שיש

גובה 55 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1947-5351

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

“בא אל המנוחה סטפנוס בן בואטוס, פרסביטר, הנח כעת עם הקדושים, ב1- בחודש אבדינאיוס, [שנה] 13 באינדיקציה, שנת 534.“

המשרתים בקודש היו הבישוף, הכהן והדיאקון, ועליהם נוספו משמשים למיניהם. למשרת כהן אפשר היה להתמנות מגיל 30 ומעלה, ולדיאקון מגיל 25. גם נשים יכלו לשרת בתפקיד דיאקונסות. בראש הכנסיות הגדולות עמד בישוף (אפיסקופוס) ולידו מועצת זקנים (פרסביטרים). עוזרי הבישוף בעבודות הצדקה ובטקסים היו הדיאקונים. במזרח לא נמנע מאנשים נשואים לשרת בקודש, אך על אלה שכבר הוסמכו לכהונה נאסרו הנישואים. החוק הקיסרי העניק לכהונה הנוצרית פטור ממסים ושירותים למדינה; הם נשפטו בבתי-דין של הממסד הדתי וגם משכורותיהם שולמו מידי הבישופות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London