Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

גלוסקמת “יהוסף בר קפא"

גלוסקמת “יהוסף בר קפא

גלוסקמת “יהוסף בר קפא"

אבן גיר רכה
ארמית

אורך 74 ס"מ, רוחב 29 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1991-468

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

יוסף קיפא היה כוהן גדול בשנים 18–36 לספירה. פרסומו העיקרי בא לו ממעורבותו בפרשת מאסרו של ישו הנוצרי, המתוארת בספרי הברית החדשה. מערת הקבורה של משפחת קיפא התגלתה בדרום–מזרח ירושלים. נמצאו בה 12 גלוסקמות, וזו המפוארת שבהן. פאר העיטור ושמו המלא של הנקבר בה — יהוסף בר קפא — המופיע פעמיים על הגלוסקמה, מחזקים את ההנחה שאכן היה זה קיפא, הכוהן הגדול הנזכר בברית החדשה.
“והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכוהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו בביתו הסופרים והזקנים“ (הבשורה על–פי מתי כו: נז)

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London