Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

“לבית התקיעה“, כתובת עברית על מעקה מהר הבית

“לבית התקיעה“, כתובת עברית על מעקה מהר הבית

“לבית התקיעה“, כתובת עברית על מעקה מהר הבית

אבן

גובה 31 ס"מ, אורך 86 ס"מ, עומק 26 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1978-1439

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

אבן זאת, הנושאת עליה כתובת, היא אחד הממצאים המרשימים ממקדש הורדוס. האבן נפלה מן הפינה הדרום-מערבית של הר הבית אל הרחוב שלמטה, ושם נחשפה בידי החופרים. הכתובת המונומנטלית 'לבית התקיעה' וצורתה של האבן, מעידים שממצא זה היה פעם חלק מן המעקה שהקיף את הר הבית. יוספוס פלביוס, ההיסטוריון היהודי, מספר שפינה זו היתה "במקום אשר שם נהג אחד הכוהנים לעמוד בכל ערב שבת ולתקוע בחצוצרה לאות כי בא הלילה [ליל שבת], וככה עשה גם ליום המחר בערב, כי האות הראשון למד את העם לשבות מכל עבודה, והאות השני - לשוב אל המלאכה" (מלחמת היהודים, ספר ד פרק ט, יב). תקיעות החצוצרה נשמעו בכל רחבי ירושלים – מעיר דוד ועד העיר העליונה במערב. המילה השלישית בכתובת העברית לא שרדה ואפשר לשחזר אותה באחת משתי הדרכים: 'להכריז על [השבת]' או 'להבדיל [בין קודש לחול]'.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

הסטרין, רות, ישראלי, יעל, משורר, יעקב, איתן, אברהם, כתובות מספרות: ימי הבית הראשון ותקופת התלמוד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1973, עברית / אנגלית

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001
הורדוס מסעו האחרון של המלך יהודה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 12/02/2013 - 04/01/2014

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London