Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

“איש נכרי לא ייכנס”, כתובת ביוונית האוסרת את הכניסה למתחם בית המקדש

“איש נכרי לא ייכנס”, כתובת ביוונית האוסרת את הכניסה למתחם בית המקדש

“איש נכרי לא ייכנס”, כתובת ביוונית האוסרת את הכניסה למתחם בית המקדש

אבן גיר

גובה 49 ס"מ, רוחב 31 ס"מ, עומק 27 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1936-989

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

שבר הלוח נושא קטע מכתובת אזהרה: “נכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש ומי שייתפס יתחייב בנפשו ודינו מיתה“. הלוח היה אחד מלוחות רבים שנקבעו במחיצה שהקיפה את בית המקדש והפרידה בין האזור המותר בכניסה לנכרים והאזור המקודש, שהכניסה אליו הותרה ליהודים בלבד. שבר זה הוא מן השרידים הספורים שהגיעו לידינו ממתחם המקדש השני.
“ובמחיצה הזאת נמצאו ברווחים שווים עמודים המודיעים את חוקי הטהרה, אלה בכתב יוון ואלה בכתב רומא, לאמור, כי אסור לאיש נכרי לבוא אל הקודש...“ (יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים ה: ה, ב)

מפרסומי מוזיאון ישראל:

הסטרין, רות, ישראלי, יעל, משורר, יעקב, איתן, אברהם, כתובות מספרות: ימי הבית הראשון ותקופת התלמוד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1973, עברית / אנגלית

פרלמן, משה, מגילות ים המלח בהיכל הספר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1988, עברית / אנגלית
ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

רויטמן, א., סוד ההיכל: בעקבות מגילת המקדש, מוזיאון ישראל, ירושלים, ישראל, 2003, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001
סוד ההיכל: בעקבות מגילת המקדש, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/05/2003 - 12/04/2004

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London