Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הגלוסקמה של יהודה בר ישוע

הגלוסקמה של יהודה בר ישוע

הגלוסקמה של יהודה בר ישוע

אבן גיר רכה
ארמית

אורך 54 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1980-501

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

הטמנת עצמות הנפטרים בגלוסקמות (תיבות) אבן היתה מנהג הקבורה הרווח בקרב יהודים בשלהי ימי הבית השני, בעיקר באזור יהודה. על הגלוסקמות חרתו לפעמים בני המשפחה את שמם, ייחוסם, מוצאם או מקצועם של הנפטרים בשלוש השפות השגורות בארץ-ישראל בימים ההם - עברית, ארמית או יוונית. רבים מן השמות, דוגמת אלו המופיעים על גבי גלוסקמה זו, מוכרים לנו מספרי הברית החדשה ומעידים כי שמותיהם של בני חוגו ומשפחתו של ישו היו נפוצים באותה תקופה בקרב יהודי הארץ.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

ישראלי, יעל ומבורך, דוד, ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

תערוכות:

ערש הנצרות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 28/03/2000 - 30/01/2001

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London