Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שיחי גלריה: הרשמה מוקדמת

הרשמה לאירועים

אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י

יום ד' | 12 בפברואר | 12:00 - מלא

יום ג' | 18 בפברואר | 19:00 

ראידה אדון: זרות - מלא

עם האמנית ועם אוצר התערוכה, ד"ר אמיתי מנדלסון - מלא

יום ד' | 26 בפברואר | 12:00

נימבה: אמנות בני באגה ו"האם הגדולה"

עם האוצרת דורית שפיר

יום  ג' | 4 בפברואר | 19:00

בחירות גורליות: אמנות מאוסף גורליט עם האוצרת שלומית שטיינברג​

יום ד' | 22 בינואר | 12:00 - מלא

 

 

שיחי גלריה: הרשמה מוקדמת

הרשמה לאירועים

אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י

יום ד' | 12 בפברואר | 12:00 - מלא

יום ג' | 18 בפברואר | 19:00 

ראידה אדון: זרות - מלא

עם האמנית ועם אוצר התערוכה, ד"ר אמיתי מנדלסון - מלא

יום ד' | 26 בפברואר | 12:00

נימבה: אמנות בני באגה ו"האם הגדולה"

עם האוצרת דורית שפיר

יום  ג' | 4 בפברואר | 19:00

בחירות גורליות: אמנות מאוסף גורליט עם האוצרת שלומית שטיינברג​

יום ד' | 22 בינואר | 12:00 - מלא