Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הרשמה לשיחי גלריה - פברואר 2022

הרשמה לשיחי גלריה - פברואר 2022

 

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון היא בדלפק מודיעין עליון (בקארדו, סמוך למדרגות הנעות)

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק. יש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות ביום הביקור

הרשמה לשיחי גלריה - פברואר 2022

הרשמה לשיחי גלריה - פברואר 2022

 

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון היא בדלפק מודיעין עליון (בקארדו, סמוך למדרגות הנעות)

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק. יש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות ביום הביקור

לשיח הגלריה במוזיאון רוקפלר יש להקפיד להגיע בלבוש חם! ולכתוב את מספר הרכב בהרשמה.
ההרשמה לשיח ברוקפלר נסגרת יום לפני השיח בבוקר!