Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הרשמה לשיחי גלריה - מאי 2022

הרשמה לשיחי גלריה - מאי 2022

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון היא בדלפק מודיעין עליון (בקארדו, סמוך למדרגות הנעות)

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, יש לרכוש בנפרד כרטיס כניסה למוזיאון

 

הרשמה לשיחי גלריה - מאי 2022

הרשמה לשיחי גלריה - מאי 2022

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון היא בדלפק מודיעין עליון (בקארדו, סמוך למדרגות הנעות)

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, יש לרכוש בנפרד כרטיס כניסה למוזיאון