Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הרשמה לשיחי גלריה - יוני 2022

fields of abstraction

הרשמה לשיחי גלריה - יוני 2022

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

שימו לב!

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון (אם לא צוין במפורש אחרת) תהיה – דלפק מודיעין עליון (בקארדו סמוך למדרגות הנעות).

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק. יש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות ביום הביקור

 

הרשמה לשיחי גלריה - יוני 2022

הרשמה לשיחי גלריה - יוני 2022

באמצעות הטופס ניתן לרשום אדם אחד לשיח גלריה אחד

שימו לב!

נקודת המפגש לכל שיחי הגלריה המתקיימים במוזיאון (אם לא צוין במפורש אחרת) תהיה – דלפק מודיעין עליון (בקארדו סמוך למדרגות הנעות).

מומלץ להגיע כמה דקות לפני תחילת השיח ולהצטייד בכיסא מתקפל במלתחה

לתשומת לבכם, המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק. יש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות ביום הביקור