Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רועי קופר: חלום עזה, 2014

6 אמנים 6 פרויקטים

    11 פבר' 2015 - 22 אוג' 2015
  • אוצר: נעם גל
  • הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע''ש נתן קמינגס
  • צילום
אמן: רועי קופר

באביב האחרון, ימים ספורים לפני פסח, יצא האמן רועי קופר דרומה, להקיף עם מצלמתו את רצועת עזה מארבע רוחות. הוא הציב את החצובה כמה קילומטרים מן הגדר, היכן שצה"ל אישר לו לעמוד, וצילם. התוצאה הייתה תמונת נוף, שדות ושמים, ובין אלה לאלה קו דק של בתים, נראים ולא נראים. הקו הזה הוא עזה, קיימת בשטח ונעלמת מן התודעה.  "כמו פטה מורגנה", אמר אז קופר, "זו עיר שנחה מעבר לשדה הראייה, כמו הייתה אחת הערים הסמויות מן העין של איטאלו קאלווינו. אנחנו רגילים לראות את עזה בתצלומי אוויר או בדימויים של בתים הרוסים מקרוב, אך לא ממרחק, לא מהשדות הממשיים מאוד דווקא בעיני תושבי האזור. מה יצמח מהשדות האלה, היא השאלה שמעסיקה אותי בפרויקט הזה". 

עם בוא הקיץ פרצה שם מלחמה ששלחה אל מתחת לאדמה רבבות תושבים משני צדי הגדר. הפרויקט של קופר נעצר, ולא נותר לו אלא להתבונן בתצלומים ולהבין את השטחים הפתוחים שבין עדשת המצלמה לאופק הפלסטיני גם דרך מה שלא נראה בהם אלא חפור תחתם. עם שוך הקרבות, שב קופר לאזור. חסרה לו עדיין סדרה מן המערב. שם, בים, נאסר עליו לצלם גם ממרחק. הוא חזר וצילם פנורמות נוספות, שוב אותם השדות, הפעם נטושים, ועננים ועשן או אבק מיתמרים באופק, מפעם לפעם נשמעת ירייה.

כל העבודות בתערוכה צולמו ב-2014, הודפסו בהזרקת דיו והן מאוסף האמן.