Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

סוויטה לירית

עבודות על נייר מאת רוברט מד'רוול
מוצג מיוחד

    12 יולי 2017 - 31 דצמ' 2017
  • אוצרת: נירית שרון דבל
  • אולם קיי מריל הילמן
  • רישום
אמן: רוברט מד'רוול

הרישומים המוצגים בתערוכה הם שישה מתוך סדרה של 565 רישומים "אוטומטיים" שרשם האמן האמריקני רוֹבּרט מָד'רווֶל ( 1991-1915). הוא יצר את הסדרה בקיץ 1965, בעירום, במשך שישה שבועות, בעודו מאזין פעם אחר פעם לצלילי "סוויטה לירית" מאת המלחין המודרינסטי אלבּן בּרג. גיליונות נייר יפני זהים, דיו ומברשת לציור בצבעי מים שימשו אותו כדי ליצור רישומים ספונטניים, בלי תכנון מוקדם ובלי תיקונים. הדיו זרם באופן עצמאי על הנייר, בעקבות דחף ראשוני ובליווי נגיעות קלות ובחירת צבעים, ויש שמשיכת מכחול אחת יצרה את הדימוי. לצד הרישומים, מוצגים גם שלושה הדפסים המלמדים על התעמקותו בטכניקת ההדפס.

רוברט מד'רוול היה דמות מפתח בזרם האקספּרסיוֹניזם המופשט, שהתפתח בניו יורק בשנות ה־40 של המאה ה־20 בעקבות מלחמת העולם השנייה והגעתם של אמנים אירופים גולים לארצות הברית. שתי מגמות בולטות אפיינו את הזרם הזה: "ציורי פעולה" (action painting) ו"שדה צבע" (color-field painting). בראשונה, ביקשו אמנים כגון ג'קסון פּוֹלוֹק ווילם דה קוּנינג לבטל את האבחנה בין החיים לאמנות ולראות בציור זירת פעולה שנותנת ביטוי לתת  מודע; ובשנייה, השתמשו מרק רוֹתקוֹ, בַּרנֶט ניוּמֶן ואמנים אחרים במשטחי צבע כדי לעורר התבוננות פנימית והרהורים. מד'רוול יצר ציורים, הדפסים והדבּקים המתאפיינים בצורות פשוטות, בצבעים חזקים ולעתים ניגודיים ובאיזון דינמי בין משיכות מכחול חזקות. אחרי שסיים לימודי פילוסופיה באוניברסיטת סטנפורד, החל ללמוד תולדות האמנות בניו יורק. קשריו עם האמנים הסוראליסטים שהגיעו לעיר באותה תקופה עוררו את התעניינותו בסוראליזם, באוטומטיזם ובפסיכואנליזה.

Motherwell, Robert, Untitled from from the series Lyric Suite, 1965

בלי כותרת, מן הסדרה "סוויטה לירית", 1965

Motherwell, Robert, Untitled from from the series Lyric Suite, 1965

בלי כותרת, מן הסדרה "סוויטה לירית", 1965