Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

נירה פרג

הזכות לנקות

    10 ספט' 2015 - 13 מאי 2016
  • אוצרת: תימנע זליגמן
  • בית טיכו
אמנית: נירה פרג

5 שנים צילמה נירה פרג בכנסיית הקבר, המקום הקדוש ביותר לנצרות. כהרגלה, ההתבוננות המעמיקה והפיוטית אינה מתמקדת בישיר ובמובן מאליו, אלא מחפשת זווית לא מוכרת, נעלמת מן העין. שם התערוכה — "הזכות לנקות" — נובע מהחלוקה המורכבת של המבנה בין הפלגים השונים של הנצרות. אלה חולקים ביניהם את המתחם בחלוקה לא שווה - תוצאה של מאות שנות קביעת עובדות בשטח, ויכוחים קטנים וגדולים ומלחמות בינלאומיות. היום נאסרת כל חריגה, ולו הקטנה ביותר, מהסטטוס־קוו במקום - אפילו בכל הנוגע לזכות לנקות כל אחד מחלקיה השונים של הכנסייה.