Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מפות ארץ הקודש III

ציוני דרך במיפוי המודרני של ארץ ישראל

    17 פבר' 2015 - 27 יוני 2015
  • אוצר: אריאל תשבי
  • אולם קיי מריל הילמן
  • מפות

ריצ'רד א' דומב מלונדון הוא מודד מוסמך שיצר בצעירותו מפות בקנה מידה גדול. שנים רבות הוא שקד על בניית אוסף הכולל אלפי מפות של ארץ ישראל שנוצרו מאז ראשית המיפוי הטופוגרפי ועד היום. אלה שנבחרו לתצוגה זו משקפות תקופה רבת תהפוכות בתולדות ארץ ישראל: בראשית המאה ה-19 היתה הארץ אזור נידח ומוזנח של האימפריה העות'מאנית המתפוררת; ארץ דלת אוכלוסין ולא מפותחת - החקלאות בה מסורתית, דרכיה מעטות ומשובשות והממשל המושחת אינו מספק ביטחון לתושבים.

עד למאה ה-19 נתפסה ארץ ישראל בראש ובראשונה כ"ארץ הקודש", מקום התרחשותם של המאורעות הדרמטיים הנזכרים בכתבי הקודש. מסע הכיבוש של נפולאון לאזור ב-1799 פתח את עידן המיפוי הטופוגרפי של הארץ, ובעקבות תקופת השלטון המצרי בארץ (1839-1831 ) ולאחריה מלחמת קרים שהתחוללה בין המעצמות (1856-1853), הפכה "השאלה המזרחית" לסוגיה מרכזית במירוץ האימפריאליסטי. הממשל העות'מאני החל להעניק זכויות לאזרחי המעצמות ואִפשר להציב קונסוליות זרות; אז גם החלה תנועת צליינות המונית ופעילות מיסיונרית, והעולם גילה מחדש את ערכה האסטרטגי של הארץ בזכות מיקומה בין היבשות, כנתיב אפשרי להודו ובשל קרבתה לתעלת סואץ שנחנכה ב-1869.

המפות המוצגות כאן מהוות תעודות גאוגרפיות היסטוריות חשובות מהמדרגה הראשונה ומשקפות יחסי גומלין מורכבים בין המרחב הגאוגרפי לתהליכים היסטוריים מכריעים. ביניהן יש כאלה שנעשו בתקופת המנדט הבריטי; ב-30 שנותיו עוצבו גבולותיה המדיניים של ארץ ישראל המערבית והתחדד עד מאוד המאבק המדיני והלאומי בין תושבי הארץ הערבים והיהודים, עימות שאנו נתונים בו עד היום.

בתצוגה לרגל קבלת אוסף דומב נכללים גם מפה וספר לציון מאה שנה למלחמת העולם הראשונה: רק אחריה הוגדרה הארץ מחדש כיחידה גאוגרפית מדינית נפרדת, שתהיה לבית לאומי לעם היהודי. באוסף גם ספריית יען גדולה, ובה ספרי מסע, אטלסים ואלבומים מן המאה ה-19 וה-20. התוספת הזאת למדור מפות ארץ הקודש ע"ש נורמן ביר העשירה  אותו מאוד, ומטבע הדברים בתצוגה מעין זו נחשף רק קצה הקרחון.