Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מיכל הלפמן

בת–דור

    27 אפר' 2007 - 24 יוני 2007
אמנית: מיכל הלפמן

דרך עיסוקה במעבר מילדות לבגרות, אמהוּת ובייצוגים של נשיות, בוחנת מיכל הלפמן את טשטוש הגבולות בין פנים לחוץ, בין מודע ללא–מודע, ובין חוק וסדר לפראות המאבדת את עצמה לדעת. לכאורה האמנית מזמינה את הצופה ל"טקס מעבר" מחיים בחוקים מגבילים לחיים משוחררים, אך למעשה מזומן לו מסע מפורק ומקוטע שאין בו רגע של התעלות ושאי הוודאות והאימה משתלטים בו על הביטחון והתום. המיצב, המשלב וידאו, פיסול ורישום, הוא אישי ואינטימי אך גם עוסק בחוויה קולקטיווית ומתייחס לתולדות האמנות, לתאטרון, לקולנוע ולמחול.