Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מיכה בר-עם: 1967


    16 מאי 2017 - 23 אוק' 2017
  • אוצר: נעם גל
  • חדר חגית
  • צילום
אמן: מיכה בר-עם

מבט מקיף ומגוון על שנת 1967 , מהשנים החשובות בהיסטוריה של ישראל, משתקף מסדרת תצלומים דוקומנטריים של הצלם מיכה בר–עם. בהדפסות מקור נדירות מתועדים לצד המאורעות הלאומיים הבלתי–נשכחים רגעי שגרה בכלל ושל משפחתו של בר–עם בפרט, ושופכים אור על חיי החברה, הכלכלה והתרבות בשנה זו.

סיני, מלחמת ששת הימים, יוני 1967
צילום: © מיכה בר-עם

לוחמים ברחוב סלאח א דין, ירושלים, מלחמת ששת הימים, יוני 1967
צילום: © מיכה בר-עם