Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לילה יורד על ברלין

יצירות נבחרות מהגלריה הלאומית הגרמנית

    22 באוקטובר 2015 - 7 ביוני 2016
  • אוצרת: עדינה קמיאן קשדן
  • ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

המאה ה־20 החלה בגרמניה עם פריחה אמנותית שבאה לידי ביטוי בעבודותיהם של גדולי האקספרסיוניסטים, ואחריהם ביצירות של ציירים חדשניים שפעלו בימי ויימאר. השלטון הנאצי ביקש לגדוע פריחה אמנותית זו, וקטלג אותה כ"אמנות מנוונת". רבים מהאמנים נאלצו לעזוב את גרמניה ויצרו גלות של יצירתיות אוונגרדית, שהשפעתה הגיעה גם לארץ־ישראל. בתערוכה זו, המציינת יובל ליחסים  הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה, מוצגות יצירות־מופת מאוסף הגלריה הלאומית הגרמנית מאת קירכנר, נולדה, שמידט-רוטלוף, דיקס, קנדינסקי, קלה, בקמן ואחרים. יצירות סוחפות אלה, המותירות חותם בלב המתבונן, ממחישות את ניצחון המורשת האסתטית של המודרניזם על אלה שביקשו לרדוף את האמנות החופשית ולדכאהּ.