Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ים של זהב

האוצר החדש מקיסריה

  • Date icon5 ביוני 2015 - 22 בדצמבר 2015
  • אוצרים: חיים גיטלר ורוברט קול
  • אגף לארכאולוגיה ע”ש סמואל וסיידה ברונפמן

יותר מ-2,580 מטבעות זהב טהור (24 קראט) במשקל 7.5 ק"ג, מאמצע המאה ה-9 ועד ראשית המאה ה-11 לספירה, התגלו בפברואר 2015 על קרקעית הים ליד קיסריה. צוללנים שגילו אותם באקראי, מיהרו להזעיק ארכאולוגים ימיים מרשות העתיקות, ואלה ערכו במקום חפירת הצלה. המטבעות נטבעו על ידי הח'ליפים הפאטמים במצרים, אשר שלטו על אימפריה ענקית שהשתרעה מצפון אפריקה במערב ועד סוריה ותימן במזרח.

במטמון שני סוגי מטבעות: דינרים במשקל 4 גרם כל אחד ורבעי דינר במשקל 1 גרם כל אחד. מטבעות הזהב היו המטבעות הרווחים ביותר בתקופה; מטבעות הכסף היו נדירים מהם ומטבעות ברונזה לא שימשו כלל.  מטבעות האוצר היו אולי כספי מסים שהובלו לבירת הח'ליפות בקהיר ושקעו במצולות או לחילופין כספי משכורותיהם של חיילי האימפריה שנשלחו מקהיר לחיל המצב בקיסריה ולא הגיעו ליעדם.

ממסמכים מן המאה ה-11 שנמצאו בגניזת קהיר עולה שמשכורתו החודשית של בעל-מלאכה באותו זמן היתה כ-2 דינרי זהב. לפי מספר המטבעות שנמצאו, שווי האוצר היה כ- 1,200 משכורות בח'ליפות הפאטמית והוא שקול ל- 5.5 מיליון שקלים (לפי משכורת מינימום) בישראל של היום.

התצוגה היא שיתוף פעולה בין רשות העתיקות, החברה לפיתוח קיסריה ומוזיאון ישראל, ירושלים