Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ארגז חול

מיזם משותף עם המחלקה לעיצוב תעשייתי ב”בצלאל”

  • Date icon19 בפברואר 2013 - 1 באפריל 2013
  • אוצרים: טלי גביש, ואוצר אורח: טל גור, המחלקה לעיצוב תעשייתי, האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל"
  • אולם בנינגסון , אגף הנוער ע”ש רות
: סטודנטים ובוגרים של המחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב

בארגז החול מתהוות היצירות הראשוניות שלנו. שם, בעשר אצבעות, מתגשמים רעיונות בדרך של משחק, ניסוי ותעייה. תערוכה זו עוסקת בתהליכי יצירה. בשני המעגלים המרכיבים אותה מוצגות עבודות של סטודנטים במחלקה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" ושל בוגרי המחלקה: אלו שבמעגל הפנימי נעשו בסמינר קצר בנושא מזכּרוֹת, ואלו שבמעגל החיצוני נוצרו בתהליכי עבודה ארוכים ומורכבים. אבני צור, נצרים, גזעים, דלועים, כפות תמרים, חוטי טריקו, בוץ וחומרים אחרים שימשו את הסטודנטים שעבודותיהם מוצגות במעגל הפנימי. מדי שנה הם יורדים לסמינר על חוף ים המלח, מתנתקים מעיסוקם במחקר ובפיתוח ומעבודתם בטכנולוגיות ייצור מתקדמות, ו"חוזרים לארגז החול" כדי להתנסות בעבודת כפיים בשיטות מסורתיות ובחומרים מקומיים. עבודותיהם משלבות אלתור ותכנון קפדני, אך ניכר בהן גם תהליך העבודה האינטואיטיווי. עבודות הבוגרים נוצרו גם הן בדרכים הדינמיות המאפיינות את המשחק בארגז החול, אך התפתחו מבחינה חומרית, צורנית וטכנולוגית, לעתים עד כדי יצירת שפה חדשה.