Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אמנות חרוזים טקסית של בני נְדֶבֶּלֶה


    01 מאי 2012 - 31 מרץ 2013
  • אוצרת: דורית שפיר
  • האולם לאמנות אפריקה

התרומה החדשה הזאת המעשירה את אוסף אמנות אפריקה במוזיאון מציגה קישוטי גוף ובובות שנשות נדבלה מכינות לשימוש בטקסי מעבר וכסמל סטטוס. החפצים העשויים בעבודת חרוזים מורכבת מתוארכים לאמצע המאה ה– 19 עד ראשית המאה ה–20 ; רווחים בהם מוטיבים כגון צמחייה מסוגננת, בתים, עמודי טלגרף ונורות חשמל המשקפים את הדאגה של האישה לביתה, את תקוותה לקציר טוב ואת שאיפותיה לבית המושתת על ערכי הקהילה.