Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

נמרוד

נמרוד

ישראלי (יליד גרמניה), 1977-1916

נמרוד

אבן-חול נובית

גובה 95 ס"מ, רוחב 33 ס"מ, עומק 33 ס"מ

© עיזבון האמן
מס' רישום:

B81.0600

אמנויות/אמנות ישראלית

“נמרוד“ הוא אבן-דרך בתרבות הישראלית, ואין עוד פסל מלבדו שעורר כל-כך הרבה תגובות של אמנים וחוקרים, בעדו ונגדו. המקרא מתאר את נמרוד, נכדו של חם, במילים "גיבור ציד לפני ה'" ובמדרשים דמותו רשעה ומתריסה: מלך שִנער המורד, שהנהיג פולחן אלילי והיה מיוזמי הקמתו של מגדל בבל שכיוון להפיל את אלוהים מכיסאו. נמרוד או נאמרוד מוכר כגיבור חיל, בעל כוחות אלוהיים, גם ממיתוסים של עמים אחרים במזרח הקדום.

כאן הוא מעוצב כאדם-חיה, שאברי החושים שלו – העיניים והאף – מובלטים ומיניותו הגברית מודגשת; צייד-לוחם שקשתו הפכה לעמוד השדרה הסמלי והממשי של גופו. דנציגר ביקש להדגיש את זיקתו של הפסל לתרבויות המזרח הקדום ושאל למשל את מוטיב ציפור הציד שעל כתפו מן האמנות המצרית. בחירתו לוותר על הרגליים מדמה את הפסל לשריד ארכאולוגי וכמו משייכת אותו לעבר האלילי הקדום באזורנו. כך גם הבחירה באבן-החול האדמדמה שהובאה מפטרה.

בשנות ה-40 הזדהתה עם הפסל קבוצת האינטלקטואלים שכינתה את עצמה "העברים הצעירים" או "כנענים" בפי מתנגדיהם, ולא בכדי. חברי הקבוצה הזאת הטיפו לניתוק מוחלט מן היהדות ומן ההיסטוריה של העם היהודי ועודדו הזדהות רגשית ורעיונית דווקא עם תרבות המזרח הקדום. "נמרוד" היה לסמל זהות נוקב של ה"כנענים" אבל גם של חלק גדול מן הנוער הארצישראלי. הוא מייצג את הביטוי הקיצוני ביותר של תפיסת זהות ילידית שנגזרת רק מן ההשתייכות למרחב שהיא מתעצבת בו.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

צלמונה, יגאל, אמנות ישראלית ממוזיאון ישראל, ירושלים, 1985

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

יופי וקדושה: מוזיאון ישראל חוגג 40. סדרת תערוכות לרגל חגיגות ה-40 של מוזיאון ישראל, ירושלים, צלמונה, יגאל, 2006

צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010
3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

תערוכות:

מראות מכאן: אמנות ישראלית מאוספי המוזיאון, מוזיאון ישראל, ירושלים, 03/05/2002 - 01/09/2002
יופי וקדושה: יצירות-מופת מכל הזמנים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 29/03/2005 - 12/11/2005
סודות וקשרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2008 - 22/11/2008

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London